Ihminen tarvitsee pettymystaitoja. Aivan varmasti elämässä tulee pettymyksiä ja kovimmat pettymykset liittyvät ihmissuhteisiin. - Toivot kohtaamista ja saat oharin. - Itselleni pahimpia asioita on olla samassa tilassa jonkun toisen ihmisen kanssa ja sitten kuitenkaan ei kohdata. Ei olla läsnä toisilleen. Kuka sellaista kaipaa? - Tänä päivänä puhelin on se, joka voi keskeyttää kohtaamisen, hyvin alkaneen keskustelun, tilanne katoaa, mitätöityy. - Ammattiauttajan perusosaaminen lähtee siitä, että hän on läsnä. Myös ammattiauttaja saattaa tuottaa asiakkaalleen pettymyksen. Täytyy sitten vain kuulostella pettymystään ja tehdä oikeita johtopäätöksiä. Miksi mennä sinne missä toistuu pettymys? - Tänään on puhuttu nuorten huumekuolemien lisääntymisestä. Tahtoisin ehkä nostaa otsikon kolmikon keskusteluun mukaan. Miettiä mitä ne käytännössä kulloinkin merkitsisivät. - On kaiketi nuoria, joilla on paljon pettymyksiä. Ja elämä on nuori jolloin myös pettymystaidot ovat kehittyviä. On ehkä päällä sellainen tilanne missä on pettymyksiä, ihmissuhdeohareita ja toivottomuutta hyvien kohtaamisten suunnassa... silloin alkavat huumeet asettautua elämän kehään mukaan, jos niitä on saatavilla.