Tätä blogia ei olisi olemassa ilman pelon kokemusta. - Tahdon ymmärtää mitä pelko on ja miten se ilmenee. - Meidän pitäisi havahtua pelon tunnusmerkkeihin. Miten esimerkiksi peruskoulun opettaja pystyisi tunnistamaan oppilaansa pelon? Että opettaja tekisi johtopäätöksen: "Oppilaani pelkää." - Ja sitten opettaja ryhtyisi toimimaan havaintojensa perusteella. Viittaako oppilaan pelko kouluun vai koulun ulkopuolelle? Näitä pitäisi lähteä selvittämään. Ketä tai mitä oppilas pelkää? Pelkääkö oppilas jotain itsessään? Onko käytöshäiriöiden ja huonojen oppimistulosten takana pelko? Kuinka paljon Suomen kouluissa on jollain tavoin uhattuja lapsia? - Onko kouluissa liian pelottava puhua pelosta? Onko pelko se asia mikä mieluummin sivuutetaan? Väitän, että monenkin oireen taustalta löytyy pelko ja sillä on aiheuttajansa. - Tässä koulujen pelkotarkastelussa ohitin koulukiusaamiseen liittyvät pelot. Osoitin kohti muita pelon syitä.