Trauman uhri on nujerrettu ihminen. Hänen on kohdistettu tavalla tai toisella nujertavia tekoja. Hänen parastaan ei olla kysytty eikä kuunneltu. Se ei ole ollut huomion kohteena. Jonkun tai joidenkin tunne-elämä on ollut tärkeämpää kuin uhrin tunne-elämä. - Uhrin tunne-elämästä on tullut väline. Uhrilla ei ole ollut päämäärän arvoa vaan välinearvo. - Riittääkö nujertamisen asenne traumatisoitumiseen? Tämä asennehan on vähättelyn asenne. Se ei ole voimaannuttamisen asenne. - Jotkut osaavat kamppailla nujertamisen asennetta vastaan paremmin jotkut heikommin. Psykopaattinen nujertamisen asenne ei muuten koskaan muutu. Se säilyy psykopaatilla elämän loppuun saakka. Myöhäisvaiheet eivät poista nujertamisen asennetta. - Lienee syytä jatkuvasti muistuttaa siitäkin alkeisasiasta, että psykopatia ja psykoottisuus ovat eri asia. Kun nyt kirjoitan psykopaateista niin he ovat vaarallisia ihmisiä ja pysyvät sellaisina hautaansa saakka. Tässä ei mikään hyväntahtoisuuden lepertely asiaa muuksi muuta vaan hyväntahtoisen lepertelynkin vaaralliset ihmiset hyödyntävät tahtomallaan tavalla. - En osaa selittää miksi on vaarallisia ihmisiä mutta heitä on. Vaaralliset ihmiset ovat nujertavia ihmisiä. - Vaarallisen ihmisen vaarallisuuteen kuuluu se, että hän osaa olla hurmaava ja viehättävä siellä missä tahtoo. Hän haluaa hurmata ja viehättää ketä tahtoo. Vaarallisilla ihmisillä on lumovoimaa, jonka läpi eivät kaikki näe. He elävät tuossa lumouksessa.  - Että uhrissa syntyisi DID tarvitaan kuitenkin nujertamisen asenteen lisäksi nujertavia tekoja. On varmastikin viisainta jättää tekojen ilmiökenttä tykkänään kuvaamatta. Löytyy tekstistöä missä näistä nujertavista teoista kerrotaan.