Tieteen tekeminen on teoria-ainekseen tutustumista ja sen jälkeen muodostetaan hypoteesit eli oletukset todellisuudesta. Sitten käytettävissä olevin keinoin hypoteesit testataan. - Oletukset osoittautuvat oikeiksi tai vääriksi ja oikeus tai vääryys voidaan todeta tietyllä varmuudella. Joskus jää hyvin suurta epävarmuutta. - Täällä yritän suhtautua todellisuuteen tieteellisesti. Toisin sanoen on nieltävä sekin vaihtoehto, että oletukseni osoittautuvat vääriksi. - Somessa näkee epätieteellistä asennetta. Se tarkoittaa sitä, että todellisuus nähdään omien oletusten kautta eivätkä oletukset kerta kaikkiaan saa olla vääriä. Todellisuuden pitää todistaa omat alkuoletukset oikeiksi. Todellisuudella ei ole oikeutta tehdä muuta. Todellisuus on vangittu omiin alkuoletuksiin.