Olen viitannut aivan saatanallisiin näkymiin... - Olen myös taas tehnyt poistoja. - Ja olen kirjoittanut siitäkin kuinka vaikea DID-ihmisen on käsitellä sellaistakin asiaa kuin anteeksianto. Koko anteeksiannon kysymys voi häiritä systeemin toimivuutta. Silloin olen todennut, että pääpersoona ei ehkä tahdostaan huolimatta pysty muuta kuin jättämään anteeksiannon silleen. Siinä sitten vain rukoilee armoa, ettei tilanne mennyt tästä edemmäksi. - Yleensä ihmisessä kuuluu viesti siitä, että hän tahtoo antaa anteeksi ja saada anteeksi. Mutta tämä DID-tilanne on niin erityinen. - Niin, mihin ei pidä puuttua? Se on se, ettei Jumalan ja tekijän väliin tule puuttua. Jumalan ihmeellisyyksistä emme tiedä emmekä ole oikeutettuja esiintymään Jumalana. - Jokaisella ihmisellä on jumalasuhteensa. Sitä ulkopuoliset eivät ole oikeutettuja häiritsemään tai arvelemaan sen sisältöä.