Kuuluisassa teoksessaan Lajien synty Charles Darwin kirjoittaa seuraavasti: "Ei ole mitään poikkeusta siitä säännöstä, että jokainen eliö lisääntyy luonnollisella tavalla niin runsaasti, että jollei mikään hävitys sitä kohtaisi, koko maa pian peittyisi yhden ainoan parin jälkeläisistä. --- jonakin ikäkautena tapahtuvan tuhoutumisen täytyy rajoittaa tätä lisääntymistaipumusta." Nuo olivat Darwinin sanoja. - Ihmistsunami ärhäköityi viimeisen 120 vuoden aikana. Siis erittäin lyhyessä ajassa. On nähtävissä niin, että elonkehä hakee keinoa ihmisen määrällisen lisääntymisen hidastamiseksi. Yksi ovat varmastikin virukset. - Olen täällä Pekka Kuusen perinnön jatkajana viitannut KOLMEEN tapaan millä määrällinen lisääntyminen otetaan haltuun. 1) ensimmäinen tapa on havahtuminen, silloin ihminen älyolentona kauhistuu, menee itseensä, rajoittaa lisääntymistään, tämä oli nimenomaan PK:n hätähuuto, 2) ihminen väkivaltaisesti vähentää ihmispopulaation määrää, joka merkitsee esimerkiksi laseraseiden käyttöä tai ihmisten luomien virusten levittämistä ja 3) elonkehän lainalaisuudet astuvat voimaan enkä sanoisi että ne juuri koronaviruksen muodossa astuisivat voimaan mutta siihenhän koronavirus viittaa. - KAIKISSA TAPAUKSISSA ihmispopulaation määrällinen kasvu on saatava katkaistuksi.