Aikamme korostaa erilaisia taitoja. Mutta katumistaidoista puhutaan aika vähän.  Ajatellaan peruskoulun opettajaa, joka ei ole koskaan katunut mitään. Niin on elämä mennyt. - Sitten hän joutuu työnsä puitteissa selvittelemään kiusaamistapausta mihin kuuluu katuminen. Oppilaan katuminen. Asia pitää jotenkin hoitaa mutta eläytymiskykyä ei ole koska ei itse tiedä mitä katuminen on... Aina on tullut vain aplodeja ja ne ovat kannatelleet hetkestä toiseen. - Oppilas oivaltaa, että hänen lähellään on vierasolento.