Kun puhun yksittäisen ihmisen mahdollisesta tuskasta, hädästä, turvallisuuden tarpeesta, ilosta, toiveista niin silloin puhun IHMISYKSILÖSTÄ. Sen sijaan kun puhun ihmistsunamista niin silloin puhun siitä mitä IHMISOLIOT yhteen laskien muodostavat. Ihmisoliot muodostavat voiman mitä vertaan VESIVOIMAAN ja siitä tulee käsite IHMISTSUNAMI. - Ihmisolioiden tsunamimainen vesivoimaan vertautuva voima purkautuu kaikkialle sinne missä on elinkelpoisia olosuhteita. Tämä ihmisolioiden muodostama tsunamivoima kääntyy IHMISYKSILÖIDEN HYVINVOINTIA VASTAAN kun se pääsee hallitsemattomana liikkeelle. - Kun jatkossakin kirjoitan vaikkapa ilmiöstä DID niin kirjoitan ihmisyksilöiden kärsimyksestä. Sen sijaan kun kirjoitan ihmistsunamista niin kirjoitan ihmisolioiden aikaansaamasta voimasta ja sen seurauksista. On erittäin tärkeä käyttää kahta käsitettä: 1) ihmisyksilö ja 2) ihmisolio. Todellisuuden haltuunotossa tulee käyttää näitä kahta käsitettä silloin kun puhutaan ihmisestä. - Tämä on ihmisyyden tajuamisen päivittämistä ja oivaltamista tänään.