Joillekin ihmismäärän paisuttamisen täytyy olla arvo. - Minulle ei. Yhteiskunnan toimivuus on arvoni eikä yhteiskunta voi olla toimiva, jos se pumpataan täyteen ihmiselämää. Oikein tahtoisin nähdä kasvoista kasvoihin niitä, joille ihmiselämän paisuttaminen on arvo. Minähän teen täällä puheeksiottamistyötä mitä moni vallan haltija ei tee. Hänen ihoaan kai massat nostattavat kananlihalle. - Jos katsotaan, että ihmisen tavoitteet kiinnittyvät mielihyvään niin kenen mielihyvään kuuluvat massojen aiheuttamat viiveet ja ruuhkat. - Tällä planeetalla toteutuu jonkinlainen tukaloittamisen jättiläisprosessi. Ahtauttaminen... Se on vimmainen prosessi.