Huomasin Ylen sivuilta, että on annettu itsemurhia koskeva Käypä hoito -suositus. Hyvä kun on annettu. Se on tietenkin suunnattu keskeisesti terveydenhuollon ammattilaisille. Etsin netistä suosituksen ja kävin sen läpi. - Ajatus siitä, että ihminen on aina tilanteessaan ilmeni suosituksesta hyvin ohuesti. Tässä tilanne tarkoittaa ihmisen sijoittumista sosiaaliseen ympäristöön. - Ihmisen mielenterveys on hänen itsensä ja sosiaalisen ympäristön dialogia. En suinkaan kiistä ihmisen mielen sisäistä monimutkaisuutta ja sitä, että ihminen tulkinnoillaan aiheuttaa itselleen hankaluuksia. Ajaa itseään myös tuhoon. - Tässä blogissa sosiaalisen ympäristön aiheuttamat mielenterveysongelmat korostuvat. - Ei ole ilmiötä DID ellei ole NEGATIIVISTA sosiaalista ympäristöä. Kukaan ei voi itselleen aiheuttaa sitä traumatisoitumista mistä on seurauksena dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja mikäli ilmiöön DID liittyy väkivaltaisuutta niin uhri kohdistaa sen primaaristi itseensä. Siinä käsityksessä elän vaikka esimerkiksi populaarikulttuuri tahtoo asettua sitä vastaan. - Itsemurhia pitäisi hoitaa ja estää MONIAMMATILLISELLA YHTEISTYÖLLÄ. Tätä kaunista ilmaisua en tainnut äkkipäätä hoitosuosituksesta löytää. Jos sosiaalinen ympäristö PYSYY NEGATIIVISENA niin siinä eivät paljon terapiaistunnot auta ellei tätä kissaa nosteta pöydälle. - Me elämme ihmiselämän psykiatrisoinnin aikaa. Huomion ydin on mielessä. - Blogissani asetan huomion ytimen sosiaaliseen ympäristöön mitä tulee kussakin tapauksessa tutkia rohkeudella niin kuin se on. Niin, tavallaan lähden siitä, että psykiatria terapioineen on tukitoimi. Se tukee niitä muutoksia mitkä ovat välttämättömiä sosiaalisessa ympäristössä ihmisyksilön hyvinvoinnin edistämiseksi.