DID-ihmisen on oikein syvästi oivallettava, että tekijä fantasioi hänen murhaamisellaan. - Murhaaminen on kaikkein tehokkain vaientamisen tapa. Mutta se tietysti pitäisi tehdä niin, ettei jäisi kiinni. Tänään teknisen näytön keinot ovat hyvät. Noin vain ei synny selvittämätön murha. - Tekijä on käyttänyt kuolemanuhkaa pelottelukeinona. - Mutta hän tietenkin on epävarma sen vaikutuksista. Hän pohtii näitä vaikutuksia ja samalla fantasioi murhaamisella. Tässä on hänen ajattelunsa keskeistä sisältöä. Se ei ole katumuksessa tai uhriin eläytymisessä. - Nyt viittaan kaiken aikaa tekoihin mitkä eivät kuulu normaalin ihmisen ajattelun piiriin. Ne kuvottavat häntä, horjuttavat tasapainoa jo kuultuinakin. - DID-ihminen on tavalla tai toisella tekijän väline ei olento, jolla on samanlainen ihmisarvo. Uhrilla on välineen arvo. - Tekijällä on pedon voima ja nähdäkseni sitä uhrin ei milloinkaan tulisi kahden kesken haastaa. Sellaisiin tilanteisiin ei tulisi mennä. Tämä on oikeata oivallusta ja itsesuojelua. - On selvää, että pelottelijana tekijä sitä ehkä kunnolla käsittämättä TAHTOO PÄÄSTÄ UHRIN SISÄÄN. Toisin sanoen tekijä tahtoo muuttua sisäisvoimaksi. SIVUPERSOONAKSI. Tämä sivupersoona amnesian avautuessa alkaa aktivoitua ja juuri se dramaattisesti näkyy dissosiatiivisen psykoosin aikana. Tämä sivupersoona ja ehkä vielä moniksi sivupersooniksi muuttuneena käskyttää uhria itsemurhaan. Tekemään sen mistä tekijä on unelmoinut. KAAPPAAMAAN UHRIN HÄNEN SISÄLTÄÄN PÄIN.