Katsoin äsken jonkun ulkomailla esitetyn puheenvuoron, joka liittyi DID-bisnekseen niin voidaan sanoa. - Ihmiset pyrkivät pääsemään tubetuksissaan esiin keinoja kaihtamatta ja myös tekemään bisnestä. - Puheenvuoron pitäjä kyseli: "Mitä jos joku terve esiintyy syöpäpotilaana ja siten kerää huomiota? Mitä siitä ajattelemme?" Tosiaankin korkeita moraalisia pisteitä ei saa se, joka valehtelee terveydentilastaan. - DID-ilmiöstä voi valehdella tahtoen tai tahtomattaan. Jos on sopivia harrastelijanäyttelijän taitoja niin pystyy tubetuksissaan näyttelemään sivupersoonien vaihdoksia. On erittäin ikävää, jos aidosti DID-ilmiöstä tietoja hakevat löytävät sellaisiin kuvallisiin lähteisiin mitkä eivät sisällä oikeata tietoa. - He ehkä tavoittavat DID-karnevalismia, iloista showta. - Aito DID-ihminen on oireistaan todella kärsinyt. Hän on käynyt lähellä kuolemaa ja hän pystyy kertomaan tällaisesta todellisuuden maastosta. Aito DID-ihminen voi kertoa toimintakykynsä ja työkykynsä uhista. - Aitoa DID-ihmistä ahdistaa se trauma mikä ehkä suurestikin hämärtyy amnesian vuoksi. - Aidossa DID-ihmisessä näkyy enemmän tai vähemmän teeskentelemättömästi tuska mitä hän ei koskaan tahtonut. - Mielestäni aito DID-ihminen ei halua esitellä sivupersooniensa vaihtumisia. Hän haluaa mieluummin puhua elämänsä KOKONAISUUDESTA. Aito DID-ihminen ei halua tyydyttää ihmettelevän yleisön tarpeita, ei kerryttää sellaista yleisöä. - Kukaan aito DID-ihminen ei lähesty ongelmatiikkaansa näyttelyeläimenä, sirkuseläimenä. - Elämä ilmiön DID kanssa on hyvin haasteellista ja siihen kuuluu paljon rajoituksia ja menetyksiä ja saavuttamattomuuksia.