Itse olen suvaitsevainen ja tarkkaileva kumpaankin suuntaan. - Olkoon tila valtamelulla ja vastamelulla. - Kun tahdon vetäytyä niin menen ASMR-ulottuvuuteen. Kuiskauksiin. Sinne. Siihen omimpaan ulottuvuuteeni. Minne olen kotoutunut.