Kun puhutaan väestönkasvusta niin asiaan liittyy aivan arkisesti myös kuntataso. Mene ja kysy joltain kunnanjohtajalta, että mitä tilastollista mittaria hän seuraa eniten. Kyllä tuo mittari on väestönkasvu. Kaikki kunnanjohtajat tahtovat menestyksensä mittarina seurata väestönkasvua kunnassa ja siihen tietysti pitää liittyä työpaikkojen kasvu. Näin väestönkasvun ideologia on kiinnitetty jokaisen ihmisen lähiympyröihin. Me asumme keskellä väestönkasvun ideologian toteutumista. - Väestönkasvu on kyseenalaistamaton arvo. - Me voimme aina puhua väestönkasvusta hyvänä arvona ja antaa sille aplodit kunhan vain emme tee kaiken planetaarista summausta mikä on nimeltään ihmistsunami. - Tässä sivistys ei saa toteuttaa tavoitettaan ja pyrkimystään mikä on nimenomaan summaaminen. Yhteenlaskeminen. Kysymykseen mitä kaikki on yhteensä vastaamista.