Tästä voimme olla ylpeitä. Jos on suomenmielinen niin on myös lastensuojelumielinen. - Silti maassamme tapahtuu murheellisia asioita. Lapsia kaltoinkohdellaan eri tavoin. Lapset jäävät heitteille, oman onnensa nojaan. - Ei enemmistö, siunatusti niin. Suomi on Lapsen Edun Maa. Tässä ei ole tinkimistä eikä sovittelemista mihinkään suuntaan. Mikä on planeetan kärkeä se planeetan kärkenä pysyköön. - Yksi turvallisuuskulttuuri maassamme tunnustakoon nyt ja aina lapsen edun. On monia kulttuureita maassamme mutta kaikkia tulee sitoa yksi turvallisuuskulttuuri ja se asettuu lasten esineellistämistä vastaan. Lasten heitteillejättöä vastaan. Lasten epäonnea vastaan. Lasten vähäistämistä vastaan. Lasten polkemista vastaan. - Me emme voi sovitella ja käydä keskustelua siihen suuntaan, että lapsen etu pienenisi.