Se suomenmielisyys mitä ilmoitan kannattavani ei sisällä mitään rotuopillisia paremmuusaspekteja. - Suomessa tulee olemaan monenlaisia ihmisiä, joiden pitää jakaa yksi turvallisuuskulttuuri. Sama laki kaikille ja lait luetaan Suomen säädöskokoelmasta ei uskonnollisista teoksista. - Kansallisvaltion rajoissa toimiva kukoistava kansantalous tuottaa hyvää maailman vähäosaisille. Heillekin.  - Tämä on arvovalinta. - Näen, että terveeseen ihmisyyteen kuuluu aina jonkinlainen maailmantuska. Nälkäisten ja hädänalaisten huono tilanne kalvaa. - Kaikkia ongelmia ei luoda Suomen maaperällä eikä niitä pystytä täällä ratkaisemaan. Se on selvä. - Kantasuomalaiset eivät saa alistaa eikä kantasuomalaisia saa alistaa. - Suomenmielisyyteeni kuuluu arvokkuuden tavoittelu kaikessa ja arvokkaan kunnioitus. Maatamme tulee kehittää arvokkuuden eikä irvokkuuden hengessä. - Tulee toistoa. Mutta täytyy toistaa. Irvokkuus kurkistelee kulmissa. Se on jotenkin aistittavissa.