On ollut syytä kiinnittää huomiota maalittamisen ilmiöön. Tähän tietenkin liittyvät tieteellisteknisen yhteiskunnan välineelliset mahdollisuudet. - Kuka tahansa voidaan nopeasti ryvettää, painaa lokaan ja on ihmisluonteita, jotka mielellään kuuntelevat pahoja asioita ja nimenomaan niitä pitävät tosina. - Kun nyt leiriltä tuodaan vaikeissa oloissa eläneitä lapsia niin vaarana on että heidän uhrina olemisensa jatkuu Suomessa siten, että maalittajat eivät hellitä. He pyrkivät saamaan kameroihinsa kuva-aineistoa ja muuta tietoa ja sitten alkavat levittää sitä. - Jos suomalaisesta yhteiskunnasta tahdotaan luoda maalittamishelvetti niin keinot ovat käsissä. - Maalittaminen on sitä ettei piittaa toisen ihmisen hyvän rajoista. Ja minun bloginihan puolustaa kaikessa rajojen oikeaa ymmärtämistä.