On kahdenlaisia ihmisiä. - Toisissa ihmisissä henki on korostunutta ei aine. Toisissa ihmisissä aine on korostunutta ei henki. Kenessä henki on korostunutta hän kokee myös hengen mielipahaa. Hänellä on kysymyksiä mihin aine ei anna vastauksia vaikka hän ei kieltäisikään aineen arvoa. - Ne ihmiset joissa aine on korostunutta usein pääsevät päämääräänsä, koska henki ei aiheuta heissä esteitä tai kitkaa. He saavat paljon rahaa, koska he tahtovat paljon rahaa. He saavat tyydytystä aineen muodoista ja he tekevät suunnitelmia saavuttaakseen ainetta, kosketeltavaa, katsottavaa, haistettavaa, maistettavaa... - He joissa henki on korostunutta muodostavat vähemmistön. Ne joissa aine on korostunut oudoksuvat vähemmistöä. - Oudoksujat ovat siis enemmistönä. He eivät käsitä, ettei aineesta saisi sielunrauhaa ja virkistystä jonkin sellaisen kuin hengen takia. - Ihan täysin hengetön enemmistökään ei ole, sillä joskus se säikähtää itsessään jotain minkä se aavistelee hengeksi.