Ehkä kohtalokseni tuli muistutella väestöllisistä asioista ja käydä mahdollisuuksien mukaan keskustelua niiden kanssa, jotka myös ovat kiinnostuneita näistä asioista... Mahdollisuuteni ovat vähäiset ja monilla kunnia- ja ansiomerkkirinnoilla mahdollisuudet ovat paljon suuremmat. Miten korkea moraali toteutuu heidän elämänsä puitteissa on heidän asiansa. - Niin. Kun vuodesta 1900 tähän hetkeen piirretään käyrä kuvaamaan väestöpopulaation määrällistä kehitystä suhteessa aikaan niin lopputuloksena on eläimellisyyskäyrä. Se kertoo mitä lisääntymisvietistä seuraa kun ei juurikaan ole lisääntymisestoja. - Jos joku sanoisi minulle, että ihminen on pelkkä eläin ja luonnontapahtuma eikä Jumalaa luojana ole olemassa niin tällä käyrällä hän sen siististi ja keskitetysti kertoisi. - Luulen, että kristityissä on niitä, jotka eivät tahdo nostaa esiin planetaarista väestökysymystä, koska se juuri kyseenalaistaa oletuksen älykkäästä luojasta siis Jumalasta. - Olen erittäin paljon kiinnostunut lisääntymisestoista, koska ajattelen, että lisääntymisestot ovat hengen toimintaa ihmisessä. Hengen oivalluksia ja havahtumisia. Hengen johtopäätöksiä. - Nyt viime aikoina olen tehnyt tässä mahdottomassa eläimellisyyskäyrän tilanteessa johtopäätöksen, että VALTA ja LISÄÄNTYMISESTOT tulevat liittoutumaan. Silloin valta käyttää kaikkia keinoja muuttaakseen eläimellisyyskäyrää suhteessa aikaan eikä se voi olla muuta kuin liikaväestön määrittelyä ja sen poistoa. - Tajuan asian kauheuden. Se aiheuttaa minussa vapinaa. - Mutta eläimellisyyskäyrä ei itsessään sisällä sitä lisääntymisestoihin liittyvää ohjausta mistä Pekka Kuusi unelmoi teoksessaan Tämä ihmisen maailma vuonna 1982. - Tänään Tämä ihmisen maailma on väestöllisesti Rämä ihmisen maailma. Kortit on käännetty ja katsottu sitten vuoden 1982. - Itse en edusta mitään valtaa enkä valtakytköstä. Mutta historia osoittaa, että valta on aina virittynyt toimeliaisuuteen eikä se kaihda keinoja.