Seuraan tuubin kautta erilaisia DID-keissejä. - Jälleen tässäkin asiassa on syytä lähteä siitä, ettei yksittäistapausta saa yleistää. Arvioin, että DID-tapaukset ovat vaikeusasteeltaan vaihtelevia. - Joissakin tapauksissa on tilanteessa hyvinkin hauras pääpersoona, jolloin selkeät sivupersoonien esiinnousut ovat mahdollisia ja silloin ne rankastikin häiritsevät yksilön toimintakykyä ja tietenkin heikentävät siten myös työkykyä. Dramaattiset keissit ovat sitä. - Joissakin tapauksissa taas pääpersoona on pystynyt tekemään voimakkaasti tiedostustyötä ja sen ohjauskyky on suuri. Se pystyy ennakoimaan ja arvioimaan sivupersoonien esiinnousua. - Julkisessa keskustelussa helposti painottuu se dramaattisin.