Kun suomalainen yhteiskunta on toimiva niin meillä on oppi sen toimivuudesta. Tämä oppi olisi sitten vietävissä maailmalle. Kertomus toimivasta yhteiskunnasta. Olen sitä mieltä, että syvähenkisestikin ajatellen tämä olisi parasta antia kaikkialle. Suomenmieliset eivät päästä yhteiskuntaansa rappeutumaan. Suomi torjuu uhat, joita se ei pysty käsittelemään. Suomi ei ole avoin kenttä muualla syntyneille ongelmille, koska Suomi on rajoilla varustettu kansallisvaltio. Suomessa tajutaan voimavarat oikein. Jos muualla eletään vailla mitään rajaa niin Suomessa rajan käsite on arvostettu ja oivallettu. - Esimerkillä johdetaan ja sillä tavoin Suomi tahtoo johtaa maailmassa. Suomi ei pakota muuta maailmaa pois niiden tekemistä virheistä. - Suomessa on yhteiskuntasuunnittelun historia. Suomeen kuuluu se, että tapahtumien kulkuja järkeistetään ja pyritään ymmärtämään todellisuutta siten, että todellisuuden tapahtumahorisontti kytketään suunnitteluun. Suomessa on uskottu suunnittelun kykyyn ohjata tapahtumia. - Sanotaanko niinkin, että Suomi-autossa on aina ollut myös ratti. - Suomessa ei ole sellaista muotia, että autosta revitään irti ratti. - Suomi on maailmalle KOULU. Suomenmieliset ovat ikuisia opiskelijoita.