Jotkut tulijat ja menijät ovat jonkinlaisia sopeutumiskyvyn atleetteja. He lukevat maastoa ja sitten he alkavat sopeutua tavoitteena elintaso ja osallisuus siitä mihin he sopeutuvat. Kaikki eivät ole kyseisiä atleetteja. - He ovat syntyessään sopeutuneet sosiaaliseen ympäristöönsä ja kun he lähtevät liikkeelle he ovat tähän sosiaaliseen ympäristöön edelleen sopeutuneita. He tuovat sen mukanaan! Rajat ylittää siten sosiaalinen yhteisö, johon sen jäsenet ovat sopeutuneet. He eivät aloitakaan sopeutumista uuteen sosiaaliseen ympäristöön. Näin syntyy kuiluja ja eroja ja sosiaalisten ympäristöjen välistä vastakkainasettelua. - Meillä on hyvin vähän suosittua tarkastella ihmistä sosiaalisena olentona, joka kantaa päässään sosiaalista ympäristöään.