Olen hyvin tyytyväinen kun sanomalehti Pohjalainen julkaisi tänään alla olevan kirjoitukseni. - Arvelen, että kirjoituksen sisältöön yleisesti ottaen kohdistuu sekä vastustus että vaientaminen. Viimeksi mainittu kuuluu ajan ilmeeseen. Sivuutetaan, ei oteta puheeksi... Vastustus on jo jotakin. Silloin olisi mahdollisuus dialogiin. - Alla olevaan kiteytyy se miten näen planetaarisen tilanteen tänään ja Suomen sen osana. Kiteytymiseen liittyvät oleellisena osana nettikeskustelut Vesan ja Jopen kanssa.