Minulla oli urani aikana tietynlainen suhde turvallisuuskysymysten käytäntöön. Silloin puhuttiin oman itsen ja toisten ihmisten turvaamisesta hyökkäysuhan alla. - Valtakunnan turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja edistäminen tietenkin tarkoittavat sitä, ettei katuhyökkäyksiä tai muissa tilanteissa tapahtuvia hyökkäyksiä syntyisi. Siis pitäisi luoda sosiaalisia ympäristöjä mitkä ovat turvallisia. Kaikkien kaupunkien tulisi olla turvakaupunkeja jne. - Olen katsonut yön mittaan videoita missä käsitellään sitä kuinka hyökkäyksen kohde voi ottaa hyökkäyksen vastaan turvaten elämäänsä. Oikein hyvä sääntö on se, että juoksee karkuun hyökkääjää, jos se on mahdollista. - Kadulla kulkiessaan täytyy tarkkailla kaiken aikaa. Jos havaitsee kadun samalla puolella itseä jostain syystä epäilyttävän joukon niin silloin siirtyy kadun toiselle puolelle. - Kun emme ole sokeita niin vaikka kuinka rummuttaa turvallisuuskulttuurista niin se todennäköisesti vain heikkenee tästä eteenpäin. - Turvallisuuskulttuuriin  vaikuttaisi realistinen yhteiskuntasuunnittelu. - Mitä vähemmän realistista yhteiskuntasuunnittelua sitä heikompi turvallisuuskulttuuri maassamme on. - Yöni videot ovat sisältäneet turvallisuusalan kouluttajien ja siis osaajien tietämystä siitä kuinka ihmisyksilö voi pyrkiä puolustautumaan silloin kun pakeneminen paikalta ei onnistu vaan hyökkääjä on aloittanut aggressiivisen lähestymisensä...