Sen voisi aivan hyvin antaa faktojen perusteella. Se ei olisi poliittinen julistus vaan järjen julistus. Siinä kerrottaisiin se oikea asia, että suomenmieliset tavoittelevat suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyä. Ei tavoitella lamaantumista eikä kaaosta eikä minkään voimien Suomen kaappausta. Uskotaan hyvään muttei olla liian hyväuskoisia. Autetaan maailmaa se mikä todellisuudentajuisesti on mahdollista. - Se mistä käytän nimeä ihmistsunami ei tapahdu Suomen alueella eikä Suomi pysty maailmaa pelastamaan tältä jättiläisilmiöltä. - Suomen pitää suojella rajojaan kaikelta siltä mikä saattaisi murskata Suomen. - Emme kykene auttamaan, jos Suomen tuotannolliset rakenteet ja turvallisuuskulttuuri murtuvat paineen alla. Suomenmieliset saavat olla itsetuntoisia itsenäisiä ihmisiä, joiden ei tarvitse salata, vääristellä tai mitätöidä menneiden sukupolvien sisukkaita tekoja. Suomenmieliset arvostavat omaa maataan ja ymmärtävät, että toisaalla muut arvostavat omaansa. Suomenmielisyys selvyydellä on kansallisvaltion hyväksyntää. Kulttuuriaspekteiltaan kansallisvaltio on monenlainen, mutta kulttuuriaspektien yläpuolella on kaikkien tunnustama turvallisuuskulttuuri, siihen kiinnittyminen ja sen edistäminen. Suomenmielisyys on rehellismielisyyttä minkä arvona on totuuden edistäminen ja totuuden tutkiminen ja totuudesta puhuminen. Suomenmielisyys on vähäosaisista huolen kantamista ja koska siihen on löydyttävä rahaa niin suomenmieliset kiinnittävät jatkuvasti huomiota kansantalouden toimivuuteen. Suomenmielisyys on tahtoa osallistua työhön Suomen parhaaksi. Suomenmieliset haluavat edistää elonkehän ja ihmiskunnan parasta tulkiten mahdollisuutensa realistisesti. Jos Suomi joutuu ilmastonmuutoksen ja ihmistsunamin paineessa olemaan vaellusaaltojen väistöalue niin tulijoiden määrä on mitoitettava Suomen kestävyys huomioiden. Suomenmieliset vaativat, että kaikenlaisten uhkakuvien varalta tehdään jatkuvasti päivittyvää yhteiskuntasuunnittelua.