Kaikille ihmisille ei tule kohtaloksi kokea hulluutta. He syntyvät viisaina ja he kuolevat enemmän tai vähemmän viisaina. Heidän minäjatkumonsa ei katkeile. He ovat sinut itsensä kanssa. He ovat kotoutuneet itseensä. Heissä ei ole voimia, jotka aiheuttaisivat yllätyksiä. - Tällaiset ihmiset eivät muuten pysty auttamaan hulluja. Monet luulevat pystyvänsä mutta he eivät pysty. - Hulluuteen AINA kietoutuu yksinäisyys. Ihminen on yksin hulluutensa kanssa ja yksinäisyys on pohjatonta yksinäisyyttä. Viisaiden ja meidän hullujen välissä on kuilu. Ylittämätön kuilu. - Miten kuilu syntyy? En tiedä. En ole tämän maailmanarvoituksen ratkaisija. Mutta se syntyy. - Hullusanaa käytetään sellaisissakin yhteyksissä missä sanoja tarkoittaa, ettei hän ole laisinkaan hullu. Hän vain tahtoo tuota sanaa käyttämällä vahvistaa uskoaan, että kuuluu viisaiden piiriin. - Syvä yksinäinen hulluus harhoineen ei ole hauskaa.