Elämässä on kovia kohtaloita. - Seuraan muuten paljon laajemmin asioita kuin mitä blogini ehkä antaa ymmärtää. Täällä ilmenevät eräät todellisuuden teemat. - Maailma on täynnä esimerkiksi kaameita sairauksia ja ihmiset joutuvat elämään sairauksiensa kanssa. On monenlaisia elämän iskuja. - DID on kova kohtalo. Sen perusta on toisen ihmisen tai toisten ihmisten traumaattisissa teoissa mitkä ajoittuivat uhrin varhaiseen lapsuuteen. DID on uhrikohtalon seuraus. - Mutta aina kun ihminen tietää mistä todella on kysymys niin hän voi ryhtyä tutkimusmatkalle oikeassa suunnassa. Hänelle on mahdollista tehdä löytöjä, jotka edistävät toimintakykyä ja työkykyä, hyvinvointia. Hän itseymmärryksensä varassa pystyy asettamaan itselleen sopivia tavoitteita. Ei toisten tavoitteita vaan omia tavoitteita. Eräs tukaluuden aihe onkin se että elämässään pyrkii tavoittelemaan toisten tavoitteita, jotka ovat vääriä tavoitteita.