Onko kaupunkisuunnittelu mahdollista? Kurinalaisessa kansallisvaltiossa kaupunkisuunnittelu on mahdollista kuten kaikki muukin suunnittelu. Kansallisvaltiossa arvostetaan suunnittelua. Suomessa on arvostettu suunnittelua. Jos aletaan arvostaa muuta kuin suunnittelua niin silloin tämä uusi pitämys on ulkomailta tuotua. - Ajattelen äkisti jotain kuviteltua kaupunkia vaikkapa nimeltään Plansinki. Se on turvasuunniteltu kaupunki. Se koostuu kaupunginosista, jotka saattavat olla leimallisesti erilaisia mutta ne eivät voi muodostaa uhkia toisilleen, koska Plansinki on Plansinki. Nimitän tässä huvikseni Plansingin kaupunginosia Hyvien ihmisten kyliksi. - Hyvien ihmisten kylillä on erilaisia kulttuurisia ilmeitä mutta nämä ilmeet eivät tee Hyvien ihmisten kylistä Perkeleellisten ihmisten kyliä. - Hyvien ihmisten kylillä on toimiva vuorovaikutus keskenään. - Plansingin kaupunkisuunnittelua tehdään vuorovaikutuksessa sen asukkaiden - Hyvien ihmisten - kanssa. Plansinki vai Hellsinki? Plansingin asukkailla ei tässä ole epäselvyyttä. He eivät valitse helvetin kaupunkia.