Rajan käsite korostuu alla olevissa viimeisimmissä kirjoituksissani. - Tässä nyt taas tahdon nostaa esiin auttamisen rajat ja nimenomaan ammattiauttamisen rajat. Psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, erilaisissa hoitotehtävissä olevia, lääkäreitä ja niin edelleen innostaa, että he voivat helpottaa avun tarpeessa olevan elämistä. Edistää hyvinvointia. - Saattaa käydä niin, että oma hyvinvointi alkaa unohtua. Autettavien tuska ja ongelmatiikka vyöryvät päälle. Jaksaakseen uupumatta on pakko nostaa esiin oman auttamisen rajat. Voimien ja mahdollisuuksien rajat. Kaikki auttamisen prosessit tulisi realisoida siten, ettei kukaan tukahtuisi auttamiseensa. Hän saisi tehdä siinä mitassa kuin voimia riittää. - Kukaan ei ole kaikkivoipa. - Tämä tieto voidaan siirtää kyllä kaikkeen auttamiseen. Se jaksaa auttaa, jolla on voimavaroja muutoin hänestä tulee autettava. - Pystymme ajattelemaan Suomeakin tilanteessa, jossa se poliittisin päätöksin ja virheellisin ideologioin on tehty lähinnä autettavaksi. Suomi on lysähtänyt kyvyttömyyteensä puolustaa rajojaan ja mahdollisuuksiaan.