Rajan käsite nousee esiin täällä monin tavoin. - Käsittelen blogissani yksilötasolla äärimmäistä psyykkistä traumatisoitumista mikä on jättänyt jälkiä myös kehoon. - Mietin auttamisen ketjua, prosessia. Kaikilla tasoilla autettavan ongelmat pitäisi yrittää omalla ammattitaidolla tunnistaa ja samalla käsittää, ettei riitä avuksi, jos todellakaan ei riitä. - Katson, että Suomessa on vaara siinä, että autettava saa liian vähäistä apua, liian pinnallista apua. Autettava uhri jää paikkaan missä asiat eivät etene. Jauhetaan samassa pisteessä. Puhutaan ehkä ohi toistensa. Tämä on olettelua. - Ammattilaisen tulisi aina pohtia autettavaan liittyviä tietoja suhteessa ammattitaitoonsa. Pitää pystyä kriittisesti arvioimaan omaa riittävyyttä. - Auttajan pitää rohkaista autettavaa tiellä ongelmien mittavuuden tajuamiseen. On selvää, että kyseessä ei ole toivottomuuteen ohjaaminen.