Me elämme suuren maailmanajan loppua. Ilmastonmuutos ja ihmistsunami pakottavat esiin uuden maailmanajan. - Tässä nykyisen maailmanajan lopussa on siihen kuuluvia uskomuksia, uskomusjärjestelmiä, kielipelejä. - Ovatko kaikki maailmanajat lopussaan kailottavia, omahyväisiä ja itseään täynnä? - En tiedä. - Uskon, että tässä maailmanajan lopussa on ihmisiä, joille on luontevaa vetäytyä hiljaiseen tarkkaavaisuuteen ja puhumattomuuteenkin. - Me tiedämme, että se mikä sijaitsee maailmanajan lopussa ei voi ulottua yli itsensä. Se on vallitsevaa nyt eikä vallitsevaa sitten kun uusi maailmanaika on käynnistynyt. Nyt tietenkin on mahdollista, että uusi maailmanaika ei enää ole ihmisen aikaa. - Ihminen olentona ei kestä kovin suurta ilmastonmuutosta. - Kun kyky vastaanottaa ilmastonmuutoksen seurauksia oleellisesti vähenee niin alkavat vaellusaallot väistöyhteiskuntiin, joiden kestävyys vastaanottamiseen on rajallinen. - Ilmastossa ei tarvitse tapahtua totaalimuutoksia tarvitaan vain vaellusaallot käynnistävä muutos. Ilmastonmuutoksen ja ihmistsunamin yhdistelmä on se mikä väistämättä vie uuteen maailmanaikaan. Tällä hetkellä tänä vuonna maailman väkiluku on kasvanut noin 70 miljoonalla ihmisellä ja kun vuoden 2020 alusta tutkitaan väestötilastoja vastaavaan hetkeen niin taas väkiluku on kasvanut noin 70 miljoonalla. Tilanne on täydelleen kestämätön. - Tämä mitä kirjoitan on jo tulevan maailmanajan kieltä. Siksi vallitseva kieli tahtoo peitellä ja sivuuttaa sen. Lohkoa pois todellisuudestaan mihin se ei mahdu.