Näen uusfaktaismin tarpeen. Se on faktojen puolustuspuheenvuoro. Se on faktojen esillenousua. Olen kiinnittänyt blogissani huomiota jättiläisfaktaan, joka on ihmistsunami. Ilmeisesti se ei mahdu kaikkiin kielipeleihin mutta voin sanoa, että tämän faktan paine murtautuu kyllä esiin. Voinee todeta niin, että uusfaktaismi on postmodernin ajattelun haastaja. - Asiat eivät ole miten vain kuinka nyt kukin tahtoo mielikuvitella vaan totuudet ovat totuuksia. Maailmassa on siten faktoja. - Ilman faktojen tajua ei ole rationaalista yhteiskuntasuunnittelua. - Faktat ja arvopäämäärät ovat eri asia. Mutta uusfaktaismi toteaa, että arvopäämääriin pääseminen edellyttää faktoista puhumista ja faktojen tiedostamista. Tällä hetkellä ihmiskunta on sortumassa omiin puhekupliinsa. - Katson, että Pekka Kuusi edusti teoksellaan Tämä ihmisen maailma faktoja. Se kuuluu uusfaktaistisen liikkeen perusteoksiin. - Faktoja pitää kaiken aikaa tarkistaa mutta tarkistaminen ei saa olla ideologista faktojen manipulointia. Tieteen tehtävä on tutkia faktoja. Tutkia ja tutkia uudelleen. Kansalaisilla on oikeus puhua ilman maalittamista ja vainoa faktoista silloinkin kun faktat ovat epämiellyttäviä. Kansalaisia tulee innostaa puhumaan faktoista. Peruskoulun täytyy opettaa oppilaille faktoja. - Fakta on asia, jonka voi perustella ja näyttää todeksi. Se ei ole fakta mitä ei voi perustella ja näyttää todeksi. Sekin on fakta, että ihminen kykenee harhaiseen ajatteluun, toiveajatteluun mikä perustuu harhoihin. Uusfaktaismi näkee, että on Euroopan kohtalon kysymys, pystyykö Eurooppa tajuamaan faktoja ja suunnittelemaan tulevaisuuttaan niiden perusteella.