Ajatteluni etenee monilla rintamilla. Muodostuu kyllä sitten päärintamia. Kotini on itselleni jonkinlainen maailmantarkkailukeskus. Nykyään maailman saa netin kautta aika helposti lähelleen. Kaiken aikaa pystyy tekemään tarkkailuhavaintoja ja pohtimaan niitä. Jos tahtoo levähtää niin on suljettava tuutit eikä kohdallani se onnistu oikein silloinkaan. - Yksi päärintama kuten tiedämme on traumatisoitumisen tutkiminen. Nyt tässä blogissa ei tarkoiteta traumoilla jotakin pikku loukkauksia. Mikä minua kiinnostaa on trauma, joka oleellisella tavalla vahingoittaa uhrin elämää. Se massiivisella tavalla iskee hänen kehitykseensä. - Uhria on pidetty kaikkea muuta kuin suojelukohteena. Hänen ihmisarvoaan rajoineen ei ole kunnioitettu. - Amnesian arvoitus on se, ettei uhri ehkä koskaan käsitä olevansa uhri. Hänen minäkertomuksensa rakentuu siten, että siitä puuttuu kaikkein vaikuttavin tieto. Siis että hän on uhri! - No niin. Otsikko tarkoittaa sitä, että joskus uhri on tajunnassaan monin tavoin sitoutunut tekijään tai tekijöihin. Hän alkaa eläytyä häneen tai heihin. Hän taakoittuu tekijästä tai tekijöistä. Ehkä aivan erikoisesti silloin kun hänellä on uskonnollinen vakaumus. - Hänen pitäisi antaa anteeksi vaikka hän onkin niin vahingoittunut perustavanlaatuisesti että anteeksiannon kysymys on päälleliimattua. Häntä ahdistaa anteeksiannon asia. - Tässä olen edustanut silleenjättämisen linjaa. On oikeus olla niin hämmentynyt, että jättää silleen. Tuo hämmennyksensä Jumalan eteen. - Otsikossa on sanapari lopullinen ero. Minusta uhrilla on oikeus ottaa lopullinen ero tekijästä tai tekijöistä. On tervettä rehellisyyttä tunnustaa, ettei ole kohtaamisen tarvetta. Ei tässä elämässä eikä elämän jälkeen tuonpuoleisessa. Ei ole tarvis pitää palavereita tekijän tai tekijöiden kanssa. - Oli kerran katastrofi kun oli tekijän tai tekijöiden jyrän ja hallitsevuuden alla. Enää sitä ei ole. Saa mennä suuntaansa. Kohdata uusia ihmisiä, uusia sieluja, iloita heidän kanssaan. Iloita turvallisilla vihreillä niityillä. Onnea ei saisi pelätä silloin kun on onnen aika.