Ellen vajoa sotkuiseen narsismiini niin yritän blogissani kaikessa edustaa tieteellistä puhetta ja ehkä myös elämänkokemuspuhetta. - Kun minulla on yhteiskuntatieteilijän koulutus niin kaipaisin hyvin paljon enemmän yhteiskuntatieteellisen puheen näkyvyyttä. Tiede pyrkii faktapuheeseen. Se, että faktat eivät aina ole miellyttäviä ei ole tieteen vika. Tiede ei lähde oletusarvosta, että löydettyjen faktojen tulee aiheuttaa selkäkeikkanauruja. - Teen oletuksen, että tieteellinen puhe välttelee yleisesti ymmärrettäviä näyttämöitä, ettei sitä leimattaisi vihapuheeksi. Varmasti asioita ajatellaan ja niistä keskustellaan tutkijoiden kammioissa. - Tässä otan esiin vain yhden käsitteen mitä tiede tutkii ja tämä käsite on yhteiskunta. Ehkä on paljonkin ihmisiä, jotka eivät problemoi käsitettä yhteiskunta. He elävät yhteiskunnassa haasteineen ja huomio on näissä haasteissa. - Kun joku nuori pelkkää piruuttaan töhrii julkisen rakennuksen seinää niin hän ei välttämättä tajua töhrivänsä yhteiskuntaa. Hän aiheuttaa yhteiskunnalle puhdistuskustannuksia eikä jää miettimään sitä. - Me kuulumme yhteiskuntaan ja yhteiskunta voi olla joko voimaantunut, siitä huolehditaan tai sitten kyseessä on vaurioitunut mahdollisesti sammuva yhteiskunta. - Niin kauan kuin on ollut ihmisiä on ollut aina yhteistoiminnallisia muotoja. Alkeismuodoista on edetty tämän hetken yhteiskuntiin mistä eräs esimerkki on suomalainen yhteiskunta. - Sillä on omat vaatimuksensa. Menestymisen ehtonsa. Yhteiskunnallisessa keskustelussa olisi sallittua puhua menestymisen ehdoista ilman että alkaa syytös vihapuheesta. - Yhteiskunnassa on sallittua ideologinen keskustelu ja ideologioiden kannattaminen. Mutta tässä tulisi olla tarkkana. Jos ideologia vaarantaa yhteiskunnan toimivuuden niin se vaarantaa sen. Tiede tutkii ideologioita ja paljastaa niiden sisältöjä ekä edelleenkään ole kysymyksessä vihapuhe. Olen huolissani tieteellisen puheen asemasta maassamme.