Varmastikin otsikko kuuluu tämän päivän polttaviin kysymyksiin. - Jokainen on oikeutettu kysymään oppilaitosten turvallisuussuunnittelun perään. - Turvallisuussuunnittelua varmasti voidaan tarkastella erilaisin aspektein. - Oppilaitosten pitää olla turvallisuuden kannalta toimivasti rakennettuja ja niiden pitää sijaita toimivissa turvallisuusympäristöissä. - On rakennuksia mitkä eivät vastaa tämän päivän haasteisiin. - Rakennusten tulee olla rakennettuja siten, että niistä poistuminen sujuu ja poistumisia on harjoiteltava jatkuvasti. Siten syntyy selkäydinreaktioita itse kullekin. - Erlaisten teknisten hälytysjärjestelmien täytyy olla käyttäjän kannalta mahdollisimman yksinkertaisia ja on tiedettävä mitä koko prosessissa  tapahtuu kun hälytys annetaan. Turvallisuussuunnittelu on turvallisuusprosessien suunnittelua. - Tavoitteen on oltava uhrien minimoinnissa vaikka täydellistä turvallisuutta oppilaitoksissa ei saataisikaan aikaiseksi kuten rehellisyyden nimissä on myönnettävä ettei saadakaan. Käsittääkseni tekijää ei pysty profiloimaan yhdellä tavalla. On monenlaisia tekijäprofiileja. - Oppilas- ja opiskelijahuollolla tietysti täytyy olla riittävät resurssit yrityksessä tunnistaa mahdollinen tekijä ja auttaa häntä ja estää tekojen huipentumia. - Opettajainkokouksissa pitäisi säännöllisesti käydä turvallisuuskeskusteluja. Ei ole väärin, jos turvallisuusalan ammattilaiset näyttäytyvät oppilaitoksessa. - Oppilaitoksen yleinen hyvinvointi-ilmapiiri on tärkeä ja sitä olisi seurattava ja arvioitava. Kaikkia täytyisi rohkaista tuomaan esiin erilaisia turvallisuusideoita, jotka edistävät oman oppilaitoksen turvallisuutta. - Oppilaitoksen turvallisuusmeisyys on oleellista.