Yhteiskunnilla on taipumus muuttua diktatuuriksi. - Olisiko tämä perustava historiallinen totuuslause? Toisin sanoen demokratia on poikkeustila, joka harvoin toteutuu ja jos sitä on niin se muuttuu kohta pian jonkin vallan diktatuuriksi. - Voidaan kysyä, onko Suomi tänään jonkin ideologian diktatuuri vai ei. Onko Suomi avoin ajatusten demokratia vai ei? Millä tavoin Suomessa toteutuu totuuspuheen ihanne? Miten totuuspuhetta suositaan ja mahdollistetaan? Onko totuuspuheen ja vihapuheen välille piirretty yhtäläisyysmerkki? Kuka näin on oikeutettu tekemään? Millä perustein? Millä vallalla? - Diktatuurit eivät onnistu ilman myötäpuhetta. Myötäpuhe on eräänlainen palvonnan muoto. - On mahdollista saavuttaa erittäin paljon myötäpuheella. Sillä pääsee eliittiin. Siitä saa hyötyjä. Hitler ja Stalin sietivät vain myötäpuhetta. Onko Suomessa tänään Hitlereitä ja Stalineita? Miltä he näyttävät? Kuinka he profiloituvat? - Peruskoulun tärkeä ja tärkein tehtävä olisi opettaa kansalaiset totuuspuheeseen ja elämiseen sen mukaisesti. Totuudet eivät aina ole miellyttäviä. Mutta totuus on ainoa oikea perusta kasvuun ja kehittymiseen. Totuuspuhe ei ole taikatemppupuhetta.