Missä on henkeä siellä on ahdistusta. - En kiellä ahdistuksen muita mahdollisia syitä. - Näen työpaikkahaastattelutilanteen. Sadasta hakijasta viisi on kutsuttu haastatteluun. Jokainen haastateltava tietää kuuluvansa viiden joukkoon mutta paikan saa vain yksi. Ankara kilpailu on siten meneillään. - Näen haastattelutilanteeseen. Haastateltavalta kysytään: "Oletko onnellinen ihminen?" Haastateltava sätkäisee tuolista kattoon ja meluaa sieltä: "Tietysti!" Niin mutta... missä on henkeä siellä on ahdistusta. - Jos ei ole henkeä on mahdollista olla sellainenkin kuin täysin onnellinen. Mielestäni täydellinen onnellisuus kertoo hengettömyydestä. Ihminen on elossa mutta hänestä puuttuu se mitä nimitän hengeksi. - Hengessä on AINA mielipahaa. Hyviin hetkiin sekoittuu myös mielipahaa. - Mistä henki on poistunut siellä on onnellinen elimistökone. - Greta Thunberg on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Siinä hyökkäyksessä hänet on tahdottu tehdä manipulaation uhriksi ja välineeksi. Ei olla haluttu myöntää, että tuossa nuoressa ihmisessä on henkeä, joka ilmenee ahdistuksena. - Ilmastoahdistus on siten hengen ahdistusta. Se on hengen näkymä siihen mitä pidäkkeetön kasvu ja yleistyvä ahmintakulttuuri tarkoittavat. Henki näkee havahtumalla.