Eurooppalaiseen sivistysajatteluun kuuluu sen tutkiminen mitä olio on. Mitä olio todella on? - Minäkin olen olio. No, mitä minä sitten olen. - Niin, olen pohtinut sitä tänäänkin monta vaikeata tuntia. Miten olen rakentunut? Mitkä asiat ja ketkä ihmiset ovat minuun vaikuttaneet? Ketkä estävästi ketkä edistävästi? Onko minua aivopesty ja jos on niin kuinka paljon siinä on onnistuttu? Ketkä vaikuttivat uskaltamiseeni? Ketkä vähensivät ja ketkä enensivät pelkojani? - Minä olen olio, sinä olet olio, he ovat olioita. Me kaikki olemme olioita sosiaalisessa tilanteessa. Me vaikutamme toisiimme. - Yhteiskunta on olio, se muodostuu elävistä voimakentistä. Suomalainen yhteiskunta on tänään sellainen kuin se on koska siihen vaikuttavat toiset yhteiskuntaoliot. Mitä oliot ovat? Tutkitaanko olioita totuudellisesti? Ajattelu on joko totuudellista tai sitten se on ideologista. Se on joko uskonnollisideologista tai maallisideologista. Tässä maallisideologisuuteen kuuluvat esimerkiksi kommunismi ja kansallissosialismi. - Hyveellistetäänkö olioita? Tehdäänkö olioita pahemmiksi kuin ne ovat? Katsotaanko olioita ohi vai katsotaanko niitä kohti? Katsotaanko olioita ilman ennakko-oletuksia vai haetaanko niistä tietoa vailla ennakko-oletuksia? Ihmiskunta on kokonaisuudessaan YKSI valtava olio. Se on nähtävissä ykseytenä, jonka eräs ilmenemismuoto on olion jättiläiskasvu. - Katson kuuluvani olioiden tutkimisen traditioon ja puolustavani sitä. - Oliot ovat mitä ne ovat ja siitä on saatava kertoa. Tiede hankkii tietoa siitä mitä oliot todella ovat. Samalla tiedemiehet muodostavat olion, tutkittavan olion. Mitä tiedemiehet tänään todella ovat? - Toimittajatutkimus olisi aina tärkeätä, koska yksittäiset toimittajat ovat olioita ja summana heistä tulee olio. Joukko-olio, joukko-olento.