Puhutaan kehitysyhteistyöstä ja siihen käytettävistä varoista. Jos puhutaan nimenomaan Afrikasta niin Afrikan keskeinen kysymys on saada siellä tapahtuva ihmistsunami pysäytetyksi. Ellei saada niin yhteiskunnallista kehitystä tuolla mantereella ei tapahdu ja lisäksi on niin, että ihmistsunami lähtee liikkeelle. Se tulee Eurooppaankin hankaloittaen täällä olevien kansallisvaltioiden vakaata kehitystä. Ei ole normaalia, että afrikkalaiset tulevat vyörynä Eurooppaan. Se nyt vain ei ole normaalia. Se, että afrikkalaiset ovat Afrikassa ja eurooppalaiset ovat Euroopassa on normaalia. Se, että afrikkalaiset ja eurooppalaiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään on normaalia, hyväksyttävää, tavoiteltavaa. - Vaikuttavatko esimerkiksi Suomen antamat kehitysyhteistyövarat väestökehitykseen? Jos vaikuttavat niin miten se näkyy? Kehittyminen on kehittymistä siis muutosta. Ovatko Suomen kehitysyhteistyövarat muutosvaroja? Sanojen oikea käyttäminen on tärkeää. Jos käytetyiltä varoilta ei edellytetä mitään niin silloin olisi parasta käyttää esimerkiksi huoltoavun nimeä.