Asunnottomuus loukkaa minun suunnittelijan järkeäni. - Ymmärrän sen, jos ihminen olisi päivän tai kaksi asunnoton mutta kun ihminen urautuu asunnottomaksi niin sitä en käsitä. Se on käsittämätön ilmiö maailmassa. - Missä on suunnittelua niin siellä ei voi olla asunnottomuutta. - Se että ihminen saattaa mennä päihderappiolle on selvä asia. - Mutta se, että päihderappiolle mennyt ihminen joutuisi asunnottomaksi kertoo välinpitämättömyydestä ei suunnittelusta. Päihderappio tarkoittaa sitä, että ihminen tajuaa vahingoittavansa itseään muttei mahda sille mitään. - Ihmiset joutuvat asunnottomiksi myös ilman päihderappiota. - Loppuu työ ja toimeentulo. Se riittää. Ihmisestä tulee liikaa, hän on tarpeeton, hän on asunnoton. - Terve yhteiskunta osaa suunnitelmissaan ottaa huomioon ihmiset, joita uhkaa asunnottomuus. Suunnitellussa yhteiskunnassa asunnottomuus on nolla. Ihmisellä on aina jokin lämmin paikka missä hän voi käsitellä eri tavoin syntynyttä tuskaansa.