Meillä, jotka omasta mielestämme olemme kokeneet kovia asioita ja olleet kovissa vaiheissa ja ehkä objektiivisesti arvioiden se onkin totta... niin meillä on vaarana se, että oma kokemus alkaa peittää ilmiökentää. Omasta kokemuksesta tulee kaiken mitta. Tämä olisi syytä tiedostaa. Jokaiselle oma kokemus on tärkeä asia eikä sitä pidä väheksyä ja se varmastikin on apu- ja hoitoprosessien lähtökohta. Mutta jollakin toisella on toisenlainen kokemus. On erilaisia kokemuksia. On erilaisia tapoja hahmottaa elämää ja avun tarpeitaan. - Ihmiset ovat erilaisia. Heidän mielensä on rakentunut eri tavoin. Ihmiset elävät erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. He ovat kasvaneet erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. - On tärkeätä puhua omasta kokemuksestaan. Joskus se kysyy suurta uskallusta mille annan arvoa. Mutta oma kokemus ei välttämättä ole muiden kokemus. Mitä itse tarvitsee on jotain sellaista mitä muut eivät ehkä tarvitse. He tarvitsevat jotain muuta. - En oikein aina tiedä mitä ajattelisin niin sanotuista kokemusasiantuntijoista. Jos he vyöryttävät kaikkialle kokemuksiaan pidäkkeitä niin siinä on ilmeisiä vaaroja.