On tosiaan vähän hankalaa, kun blogissani on teemoja, joiden pitäisi muodostaa oma bloginsa. Nyt pompin asioista toiseen. Tietysti uhriuden teema on aika lailla kaiken kattava. Silloin elonkehäkin on nähtävissä uhrina. Ihmispaisumuksen, ihmistsunamin uhrina. - Liikun siis erilaisissa näköaloissa ja aspekteissa. Mitä otsikko tarkoittaa? Se tarkoittaa toipumisen ihmettä ja toipumisen toivoa ja ponnistelua toipumisen suunnassa. Voimaantumista. Eloisuuden lisääntymistä. Uusia voimia nähdä mahdollisuuksia. Uutta iloa. Uutta elämän kannettelun kokemusta. - Toipuvan ei pidä käyttää voimiaan menneisyyden ihmisiin. Sitä otsikko juuri tarkoittaa. Jos lähellä on ollut mitäänsanomattomuuksiksi jääneitä ihmisiä tai suorastaan nujertajia niin heitä ei tule lähestyä uusin voimin. Nämä ihmiset kadotkoon elämäntarinan historiaan. Uutta päin! Eteenpäin! Varmasti elämän kentälle vaikeuksien kanssa kamppailun aikana on saattanut ilmaantuakin uusia ihmisiä. Heidän kanssaan täytyy olla tekemisissä. He edustavat tulevaisuutta. Kun ihminen uudistuu niin siinä ei uudistukaan vähän. - On turha taipuilla ja kontata menneen maailmansa edessä. Tietysti paras menneestä säilyköön, jos uudistuminen sen tahtoo säilyttää. Luultavasti sitä parasta on aika vähän. - Jos kaikki on arvioitu amnestisesti traumatisoituneen ihmisen käsityskyvyllä niin ajattelutapa mullistuu toipuessa aika täydelleen.