Seuraan mitä entisen työnantajani Vaasan kaupungin tasalla tapahtuu sanomalehden välityksellä. - On tarve irtisanoa. - Miten sitten irtisanottavia kohdellaan? Ainakin pitäisi kohdella siten, että ihmisen arvo ja hänen osaamisensa arvo erotetaan irtisanomisen prosessista. - Jos haluamme maahamme masennussairaita ja muita sairaita niin silloin annamme ymmärtää, että ihminen irtisanotaan, koska hän on huono ja tarpeeton, arvoton. - Näen niin, että joskus on välttämätöntä irtisanoa ihmisiä organisaation taloudellisen jatkuvuuden turvaamiseksi. Mutta irtisanomista ei saa tehdä tökerösti. - Voi olla yksinkertaisesti niin että irtisanomiseen on päädytty organisaation kehnon aikaisemman suunnittelun takia. Silloin katseen tulisi kohdistua valtaa pitäneisiin suunnittelijoihin. - Irtisanomisen kohteeksi joutuminen on kriisi ja ihmistä pitäisi aina auttaa kriisissään. - Lopultakin kansantalous on kokonaisuus. Menovähennys jossain saattaa olla menolisäys toisaalla. - En pidä suomalaista johtamista kovinkaan korkeatasoisena. Toisin sanoen johtajilla voi olla erinomaisia todistuksia johtamiskoulutuksesta, mutta se ei näy käytännön työssä. - Käytännössä erilainen narsistinen ja psykopaattinen asennoituminen alkaa kukkia. Se alkaa kukkia pahan kukkia.