Tänään on paljon ilmastotunteita. Monet ovat liikuttuneet Greta Thunbergin heittäytyvän esiintymisen takia. Tunnetaan häntä kohtaan myötätuntoa. - On erilaisia ilmastotunteita. Mutta vain ilmastoteot ovat ratkaisevia. Teot eivät voi olla oikeastaan muuta kuin kurinalaisesti vähäistäviä. - Tuota tahtoisin mutta en salli sitä itselleni, koska teollani olisi kytkös ilmastonmuutoksen enentämiseen. Ihmisten täytyy tahtoa vähempää ja tehdä vähemmän. Ikävystymistä täytyy hillitä. Ahmintakulttuuria täytyy hillitä. - On tietenkin selvää, että on niin köyhiä ihmisiä, että heidän varansa riittää vain elämän välttämättömyyksiin. Silti hekin saattavat unelmoida suurkulutuksesta. Kun pääsisi köyhyydestä niin kyllähän kulutettaisiin. - Monikulttuurisen ahminnan sijaan maapallolle tarvitaan askeettinen kulttuuri. - Käytän sanaa askeesi, koska olen ortodoksikristitty. Tämä askeettisuuden idea nousee hengellisestä askeesista mitä kiteytetysti munkit ja nunnat harjoittavat luostareissa. - Luostareiden ulkopuolellakin on mahdollista harjoittaa rukousaskeesia ja vähäistää kulutustaan. Askeesi voi olla uskonnollista tai uskonnotonta. Askeesi sanana ei viittaa johonkin näytöksellisyyteen tai poseerailuun. Kaikki on mahdollista ymmärtää väärin poseerailukulttuurissa missä elämme. Ahmintakulttuuri on myös poseeerailukulttuuria.