Humanismi on ymmärrettävä ja oikea elämänasenne. Tapa tarkastella ihmisyyttä elonkehässä. MUTTA HUMANISMI EI OLE SUUNNITTELUA. Tämä täytyi kirjoittaa isoin kirjaimin. On mahdollista, että humanismi korvaa suunnittelun. - Mitä sitten suunnittelu on? Suunnittelu on sitä että kartoitetaan nykytilanne ja määritellään tavoitetila ja etsitään keinot, jotka vievät tavoitetilaan. Yhteiskunta ei toimi ilman yhteiskunnallista suunnittelua. - Blogissani korostan yhteiskunnallisen suunnittelun merkitystä. Siksikin, että olen suunnittelijaksi saanut koulutuksen ja urani varrella tein myös suunnittelijan tehtäviä. - Missä ei ole suunnittelua siellä on kaaoksen uhka. Siellä asioita ei tahdota ottaa puheeksi ja tarkastelun alle siten kuin hyvässä suunnittelussa pitää. - Tällä hetkellä elonkehää painaa valtava suunnittelematon ilmiö, joka on ihmistsunami. Ihmisen jättilisääntyminen suhteessa aikaan. Lisääntymiselle ei aseteta esteitä, koska humanismi ei tahdo rajoittaa ihmisen lisääntymistä. Humanismi antaa ihmiselle rajoittamattomat lisääntymisoikeudet. - Suunnittelu alkaa potea keinottomuutta. Miten tällä planeetalla voi enää olla suunniteltuja ratkaisuja? Ihmistsunami on liikaa suunnittelulle. Tilanne missä suunnittelu ei pysty rajoittamaan humanismia johtaa veriseen kaaokseen. Ja eikö verisen kaaoksen välttämisen pitäisi olla humanismin ytimessä?