Ajattelen tietyllä tavalla. Onko lupa ajatella toisin? Tietysti. - Kun joku ajattelee toisin niin saattaa löytää herkullisia pointteja ellei pillastu. Omat ajatukset avartuvat. Syntyy ahaailmiöitä ja korjausliikkeitäkin. - On selvää, että demokratian ytimessä on moniäänisyys. Suojellaan erilaisia ääniä. Annetaan tila erilaisille äänille. - En nyt tahdo nimetä sitä netissä näkemääni keissiä, joka sai minut ajattelemaan yhteiskunnan vihollisuutta ja toisinajattelemista. Kuka on yhteiskunnan vihollinen? Kuka sen määrittelee? Kenen läsnäolon poliisin pitää estää tietyssä paikassa? Poliisilla on yhteiskunnan voimakeinojen käyttämisen toimenkuva ja oikeutus. Kehen voimakeinoja tulee kohdistaa? Kun poliisi toimii ennaltaehkäisevästi niin silloin poliisin olisi määriteltävä mikä rikoksen tunnusmerkistö toteutuisi ellei tehtäisi väliintuloa. - Poliisin tehtävä ei ole ehkäistä vapaata kansalaiskeskustelua. Poliisin toiminta liittyy aina rikoksiin, niiden ennaltaehkäisyyn silloin kun todennäköisesti rikos tapahtuisi ilman poliisin puuttumista. - Rankka toisinajatteleminen ei ole rikos. - Tietysti on epämiellyttävää, jos joku ajattelee toisin kuin minä mutta ei se rikos ole.