Prosessi on toimintoketju, tapahtumien kulku, joka johtaa haluttuun päämäärään. Terveydenhuollon prosessien tavoitteena on potilaan toimintakyvyn palauttaminen niin hyväksi kuin mahdollista. Kun on tiettyyn toimintoketjun kohtaan asemoitunut niin täytyy tutkailla mitä sitä kohtaa edeltää ja on tiedettävä mihin asemapaikastaan potilasta on mahdollista ohjata. - Prosessuaalinen johtaminen merkitsee sitä, että kaikilla alaisilla on tieto prosessien kulusta. Prosessit on mahdollista hahmottaa erilaisina kulkukaavioina. Työvaiheina. Kun työskentelee tietyssä työvaiheessa niin on sen ammattilainen. Ei tarvitse olla kaikkien työvaiheiden asiantuntija vaan omansa. - Kun on jonkin prosessin pomo niin täytyy jatkuvasti huolehtia siitä, että se prosessi mitä johtaa toimii. -  En oikein ymmärrä voisiko olla muuta johtamista kuin prosessuaalinen johtaminen. - Yritystoiminta perustuu tehokkaisiin prosesseihin.