En pysty ymmärtämään johtamista muuna kuin prosessijohtamisena. Olen aina käyttänyt omia kokemuksiani välineenä tarkastella prosesseja. Juuri nyt ajattelen, olenko osallinen siinä hoitoprosessissa minkä pitäisi olla todellinen ja auttava. - Prosessin johtajan tulee jatkuvasti tutkia ja arvioida sitä prosessia mitä hän johtaa. Prosessi on tapahtumakulku. Toimenpiteiden ketju. Alaisten pitää tietää, miten he sijoittuvat prosessiin. - Asiakkaalla tai potilaalla täytyy olla käsitys siitä, onko hän jossain prosessissa mukana vai ei. - Prosessilla on aina tavoite. Hoitoprosesseissa se on potilaan hyvinvoinnin edistäminen tai palauttaminen. - Jos prosessi on tehoton niin siinä on jotain vikaa. Silloin prosessi ei vie maaliin. - Tehoton prosessi voi olla hyvinkin kallista turhuutta. - Yksityisessä yritystoiminnassa ei ole varaa tehottomiin prosesseihin. Jos yrityksessä on enimmältään tehottomia prosesseja niin se menee nurin. Julkinen sektori on ongelmallinen, koska se toimii verovaroin. Siellä saattaa olla tehottomia prosesseja, jotka pysyvät tehottomina, koska veronmaksajat ylläpitävät ne. Ei ole tarvetta tarkistaa prosessia.