Pettymystauti tulisi määritellä psykiatrian sairausluokitukseen. Pettymys liittyy petokseen. Ihminen on tullut petetyksi. Jos kysymyksessä on pieni petos niin silloin pettymystautikin on pieni. Mutta suureen petoksen seurauksen on suuri pettymystauti. - Miten pettymystauti ilmenee? Se ilmenee masennuksena ja muin psyykkisin oirein. Silloin masennus ei ole jotain erillistä vain se on pettymystaudin oirehdintaa. - On tajuttava, että nyt kun koulut ovat taas alkaneet niin kouluihin tulee pettymystautia sairastavia lapsia. Arvelen, että ADHD-oireet ainakin joskus kertovat pettymystaudista. Jos vanhemmat ovat tavalla tai toisella pettäneet lapsen niin silloin lapsella on pettymystauti, joka kalvaa ja kiusaa häntä. - Pettymystauti ei parane ellei sitä tunnusteta. - Kaduilla on narkkareita ja alkoholisteja, joiden sisin on pettymystaudin vallassa. Huumeet ja alkoholi peittävät pettymystautia. Ne antavat hetken helpotusta. Paon. - Väitän, että meidän kilpailevassa yhteiskunnassamme pettymystauti on laajalle levinnyt. Monet se on yksinäistänyt. Monet se on tehnyt katkeraksi. Monet se on tehnyt säikyksi. Monet se on syrjäyttänyt. - Pettymystaudin hoitaminen saattaa johtaa paranemiseen mutta joidenkin kohdalla pettymystauti on pitkäaikaissairaus. Elämässä pääsee tukevammalle perustalle kun myöntää, että sairastaa pettymystautia pitkäaikaissairautena. Ihminen pystyy elämään pitkäaikaissairaudenkin kanssa niin että syntyy hyvän elämän kokemuksia.