Tällä hetkellä ihmispopulaation kasvu etenee pidäkkeittä ja tästä ilmiöstä käytän nimeä ihmistsunami. - Maapallo planeettana ei paisu ihmistsunamin myötä. Ei se kasva. Ihmisten määrä kasvaa ja silloin tietysti myös kulutus kasvaa, vaikka ihmiskuntaan kuuluu nälkäisiä ja erittäin pienen kulutuksen porukkaa. Mutta kulutus yhteenlaskien kasvaa. On siten ristiriita. On elonkehän voimavarojen ja ihmisen kulutuksen välinen ristiriita. - Miten selviämme? Miten selviämme ilman sotia resursseista? - Luotan vielä kekseliäisyyteen. Ihmisen oivalluskykyyn. Mitä tänään ei ole keksitty se ehkä huomenna keksitään. Täytyy olla huomiselle tilaa. Täytyy olla ihmisiä, jotka asennoituvat keksimiseen myönteisesti. - Suomesta on tulossa miekkariyhteiskunta. Siis osoitetaan mieltä. Kyllähän se sallittua on kunhan vain ei harjoiteta väkivaltaisuutta. Mutta olen surullinen kumminkin tästä maisemasta missä pöyristytään ja etsitään syyllisiä. Niin, silloin ei etsitä keksintöjä. Ei toimita siinä suunnassa mikä olisi tänään kaikkein välttämättömin.